5 Setembro, 2019

Estrella Galicia evita o uso do plástico, cos vasos biodegradables para o ABANCA Galicia Classic Surf Pro

Estrella Galicia, patrocinador do ABANCA Galicia Classic Surf Pro, puxo en marcha unha liña de vasos biodegradables, acorde coa liña de protección ambiental e de evitar o uso do plástico, que envolve o evento.

O vaso, que se pode atopar en todos os puntos de comida e bebida que se atopan na praza central da instalación, son biodegradables polo menos nun 90%, é dicir, a capacidade do material  compostable de converterse en CO2, auga e biomasa baixo a acción de microorganismo é alta. Débese alcanzar un nivel de biodegradación de polo menos o 90% no prazo de 6 meses. 

Ademais, teñen máis do 90% de fragmentación, o que fai referencia á  desintegrabilidad. É dicir, a fragmentación e a perda de visibilidade do material no compost final, de maneira que non se poida distinguir do compost. Máis do 90% en peso do material probado ten que resultar reducido en fragmentos inferiores a 2 milímetros no prazo de 3 meses. 

Os vasos contan con baixos niveis de metais pesados e ausencia de efectos negativos no proceso de compostaxe final. As medicións teñen lugar tanto no material inicial (que ten que mostrar uns niveis de metais pesados inferiores aos niveis prudenciais indicados na norma), como mediante probas de  germinación e crecemento das plantas no compost final, para detectar posibles efectos ecotóxicos. 

Vasos Sostenbiles @ClassicSurfPro
Vasos Sostenbiles @ClassicSurfPro