O Escenario

O ESCENARIO

¿Por qué Pantín?

A beleza da praia de Pantín, non foi o que motivou a decisión de organizar un campionato desta especialidade. Sen dúbida, máis dun preguntouse algunha vez: “Por que en Pantín?”. Existindo outras praias mellor comunicadas, máis populares, con mellores ondas… “por que organizar unha proba do Circuito Mundial en Pantín?”.

Pola súa orientación, a praia de O Rodo en Pantín, xunto con Campelo, son os areais de Ferrolterra nos que a ondada entra dun modo máis directo, e por tanto a praia na que teremos normalmente as ondas máis grandes.

O RODO BEACH, PANTÍN

A orografía deste tramo de costa, na que verticais cantís parecen recoller a praia creando unha pechada enseada, fai que toda a enerxía ondulatoria que transportan as ondas concéntrese nas súas rompientes, incluso os días nos que esta é mínima. Estamos por tanto na praia na que maiores son as probabilidades de ter as ondas máis grandes, factor moi importante sobre todo cando hai pouco mar.

Doutra banda, e a pesar de ser a praia na que o mar entra con máis forza, Pantín é o areal de toda a comarca que aguanta maior tamaño de modo ordenado, rompendo ondas surfeables de ata 5 metros, cousa impensable nas demais praias.

Pantín's waves

A canle de corrente á dereita da praia permite acceder á zona de rompiente con rapidez e seguridade. Por tanto, Pantín non só admite as ondas máis grandes, senón que tamén é a mellor praia cando as condicións son de ondas pequenas.

A súa orientación é ademais a mellor para os ventos dominantes da zona, sendo de todas as praias a que mellor soporta os temibles ventos do noroeste que desordenan a ondada de modo considerable no resto de praias.

A forma e pendente dos seus fondos ofrece boas ondas, tanto en marea baixa como en alta case no mesmo pico, o que permite o desenvolvemento do campionato en calquera condición de marea e sen ter que mover a infraestrutura a outro emprazamento.

Isto permite poder desenvolver en condicións normais un campionato durante as practicamente doce horas de sol do día, o cal é vital, dado a gran cantidade de mangas que se han de desenvolver en moi poucos días para poder completar todas as roldas.

Se as cousas complícanse, o dispoñer de dous picos de calidade moi próximos, permitiu salvar en máis dunha ocasión o campionato recorrendo ao dobre podio, celebrándose dúas mangas ao mesmo tempo, sen apenas ter que levar a cabo grandes cambios na infraestrutura do campionato.

Por último, xa en terra, a infraestrutura presente na praia durante todo o ano permitiu á organización contar cunha base a partir da cal se foron engadindo os demais espazos, o que permite organizar un campionato desta categoría cun custo razoable. Non menos importante é a disposición do Outeiro, que crea unha bancada natural o suficiente preto do mar, para que un bo número de espectadores, tan importantes en Pantín como as ondas e os surfeiros, poidan gozar do campionato.