Política de Privacidade

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CLUB PRAIA DE PANTÍN (de agora en diante, A ENTIDADE), con dirección en CTRA. DA MALATA, S/N, EDFO. USOS MÚLTIPLES, 2º – 15405 FERROL (A CORUÑA) e correo electrónico digitaldocs@classicsurfpro.com.

1. Finalidade do tratamento

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a inscrición e asistencia ao evento PANTIN CLASSIC do usuario.
  • Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que dea o consentimento pertinente para o tratamento de datos persoais. Para dar consentimento para recibir o BOLETÍN DE NOTICIAS, deberá marcar a casilla “Acepto recibir información relativa a este evento y/u outros produtos ou servizos similares, por parte de CLUB PRAIA DE PANTÍN e de Terceiros”. Non poderemos usar os seus datos para estes fins se non se marcou a casilla indicada.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que A ENTIDADE manteña con vostede.
  • Controlar a capacidade permitida no evento pola situación actual de COVID-19 e levar un rexistro dos mesmos.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos aporte Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e obter o consentimento destes para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Legitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A legitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar no botón “ACEPTO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

Para o envío de información comercial, a legitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar de forma voluntaria e sen ser excluínte o botón “Acepto recibir información relativa a este evento, descuentos exclusivos para asistentes al evento, promociones exclusivas para asistentes al evento y/u outros produtos ou servizos similares por parte DE CLUB PRAIA DE PANTÍN y de terceros”.

3. Destinatarios de cesións

CLUB PRAIA DE PANTÍN pode ceder os seus datos de carácter persoal ás autoridades sanitarias, no caso de que estas o requiran pola actual situación de COVID-19.

CLUB PRAIA DE PANTÍN cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas, sempre e cando vostede faga clic no botón: “Acepto recibir información relativa a este evento, descuentos exclusivos para asistentes al evento, promociones exclusivas para asistentes al evento y/u outros produtos ou servizos similares por parte DE CLUB PRAIA DE PANTÍN y de terceros”. Ditos terceiros poderá consultalos accedendo á palabra: “Terceros” e esta cesión faise coa finalidade de enviar información comercial ao usuario.

4. Dereitos

Por último, informámolo dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito á retirada do consentimento.

Para exercer os seus dereitos, só ten que facer unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

CLUB PRAIA DE PANTÍN dispón de formularios axeitados ao respecto. Só ten que solicitalos ou presentar o seu propio escrito en digitaldocs@classicsurfpro.com.

5. Medidas de seguridade

CLUB PRAIA DE PANTÍN ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostos.